Usuwanie odpadków i nieczystości ze środowiska miejskiego

img

Odpadkami nazywamy wszelkie materiały i produkty, które są już nieprzydatne do celów gospodarczych. Nieczystościami ludzkimi czy zwierzęcymi określamy wydaliny stałe, płynne lub gazowe. W odpadkach i nieczystościach znajdują się bardzo duże ilości bakterii chorobotwórczych i niechorobotwórczych, np. w 1 gramie ludzkich ekskrementów może znajdować się nawet kilkaset milionów bakterii (400). Z punktu widzenia epidemiologicznego duże znaczenie posiada sposób gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadków i nieczystości, który powinien odpowiadać wymaganiom higienicznym. Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów sanitarnych może grozić wybuchem epidemii, np. duru brzusznego, duru rzekomego, czerwonki i innych chorób. Związki organiczne znajdujące się w odpadkach sprzyjają rozwojowi much i gryzoni (szczególnie szczurów), które roznoszą zarazki chorobotwórcze.

Człowiek produkuje znaczne ilości odpadków i nieczystości. W ciągu doby wydala około 130 g kału, 1200 g moczu. Poza tym oblicza się, że na jednego człowieka na dobę przypada około 500-800 g śmieci i około 15 litrów pomyj. W ciągu roku czyni to ogromne ilości: około 50 kg kału, 440 kg moczu, 250 kg śmieci, 5500 kg pomyj (w sumie około 6 ton nieczystości). Kanalizacja w mieście służy do centralnego usuwania nieczystości.-Tą drogą odprowadzane są ścieki domowe, fabryczne, pomyje, wody deszczowe do zbiorników otwartych, najczęściej do rzek.

W kanalizacji rozróżniamy zasadnicze trzy elementy: a) kanalizację domową, b) uliczną sieć kanałów, c) stację oczyszczania. Do urządzeń kanalizacji domowej zaliczamy: zlewy, pisuary, bidety, brodziki do mycia nóg, sedesy itp. Szczególnie sedesy mają tzw. syfonowe zamknięcie wodne, które polega na tym, że w zgiętej rurze odprowadzającej znajduje się zawsze trochę wody, która nie pozwala na powrotne przechodzenie gazów o nieprzyjemnych zapachach.

Uliczna sieć kanałów składa się z kanałów podziemnych, które układane są z naturalnym spadkiem w kierunku stacji oczyszczania, na głębokości dwóch, trzech metrów, a czasami głębiej. Jeśli są duże nierówności terenu, ścieki z miejsc niżej położonych należy podnieść na wyższy poziom. W tym celu buduje się specjalne stacje przepompowywania ścieków. W stacji oczyszczania ścieki domowe i przemysłowe mogą być oczyszczane za pomocą kilku sposobów.

Comments are closed.