ŚRODOWISKO A PRACA

img

Człowiek może żyć i przejawiać swą aktywność w bardzo różnych warunkach środowiska, niemniej jednak wykonywanie pracy bez dłuższych przerw, stałe podejmowanie powtarzających się przez dłuższe okresy czasu wysiłków, bez względu na ich rodzaj, odbywać się może tylko w środowisku dla człowieka odpowiednim, tzw. zapewniającym pewne minimum komfortu.

Do najważniejszych czynników środowiska wpływających na funkcje fizjologiczne i psychiczne pracownika w czasie pracy zaliczyć należy w pierwszym rzędzie zespół tych czynników, które tworzą w sumie tzw. mikroklimat miejsca pracy, a więc temperaturę, wilgotność, ruch powietrza, jego stopień jonizacji, promieniowanie cieplne oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia powietrza oraz hałasy, wstrząsy, wibracje. Na zwiększenie obciążenia poszczególnych funkcji fizjologicznych i psychicznych pracownika wpływa również jego stan napięcia nerwowego o stopniu tego napięcia decydują takie czynniki środowiska, jak na przykład szybkość wykonywanej pracy, konieczność stałego skupienia uwagi, częstość zmian pracy, częstość zmian sytuacji, stopień odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współtowarzyszy.

Ujmując najogólniej, za odpowiednie uznać możemy takie warunki środowiska pracy, które uwzględniają zarówno wymagania fizjologiczne, jak i psychologiczne, oraz w pełni zabezpieczają pracownika przed wypadkiem czy zachorowaniem.

Comments are closed.