Pyły radioaktywne

Pyły radioaktywne z atmosfery mogą przedostawać się do środowiska wodnego, powodując również jego skażenie. W przypadku skażenia ustroju pyłem radioaktywnym dochodzi do choroby popromiennej. W zależności od pochłoniętej przez ustrój dawki promieniowania i czasu działania objawy choroby mogą wystąpić natychmiast (jak np. w wypadku zadziałania na całe ciało dawki powyżej 50 R) lub po dłuższym okresie.

Comments are closed.