ODŻYWIANIE A ZDROWIE

img

Skutki nieprawidłowego żywienia mogą powodować > niedostateczny rozwój organizmu, powstawanie szeregu chorób czy zaburzeń, jak gnilec, próchnica zębów, krzywica, anemia, choroby przewodu pokarmowego, otyłość, i wiele innych. Nieodpowiednie odżywianie obniża również znacznie wydajność pracy fizycznej i umysłowej oraz zmniejsza odporność organizmu na choroby zakaźne.

Ustrój ludzki codziennie przyjmuje składniki pokarmowe, które po zachodzących w przewodzie pokarmowym przemianach dostają się do krwi, a następnie do pozostałych komórek i tkanek. W żywym ustroju zachodzi stale przemiana składników pokarmowych, które są niezbędne do wytworzenia energii potrzebnej do wykonywania pracy i utrzymania funkcji życiowych organizmu.

Przemiany, jakim ulegają składniki pokarmowe w ustroju składają się na przemianę materii, czyli metabolizm. Przemiana materii zachodzi stale. Przez podstawową przemianę materii PPM rozumiemy taki stopień jej natężenia, jaki zachodzi w ustroju na czczo, w całkowitym spokoju fizycznym i psychicznym oraz w normalnych warunkach otoczenia zewnętrznego (np. przy odpowiedniej pokojowej temperaturze, wilgotności itp.). Wielkość przemiany podstawowej określamy w dużych kaloriach (Kcal). Pozwalają one na ilościowe określenie przemian energetycznych, jakie zachodzą w ustroju.

Na wysokość przemiany podstawowej wpływa kilka czynników, przede wszystkim zależna pna jest od masy ciała, wieku i płci. U dzieci podstawowa przemiana materii jest znacznie wyższa, niż u człowieka dorosłego. Tak na przykład u noworodka wynosi ona około 3 Kcal na kg wagi ciała, z wiekiem stopniowo zmniejsza się, do 1 Kcal na 1 kg wagi ciała na 1 godzinę dla osoby dorosłej.

Comments are closed.